Privacyverklaring

In het kader van de privacy informeert Britt de Vries dat je gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. De gegevens worden alleen gebruikt voor de eigen administratie en voor de verwerking van de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Tevens wordt je e-mailadres gebruikt om je te informeren over activiteiten. Tijdens de online pilateslessen ben je altijd vrij je camera uit te zetten. Let wel, hierdoor kan de docent geen feedback/correcties geven. Er worden geen gegevens verstrekt aan derden tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.